وقتی تو رو دیدم کارگردان قلبم گفت: نور, صدا, حرکت و من برای بدست آوردنت چه نقش ها که بازی نکردم...

 


دسته ها : موبایل
سه شنبه پنجم 6 1387
X